Ebu Hanife’nin kitapları uydurmadır.

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

malum olduğu gibi nasibiler ve özellikle hanefiler Ebu Hanife’ye nispet ettikleri kitaplara itimad etmekte, bu kitaplara şerhler yazmakta, bu kitapları övmekte ve akidelerini bu kitaplar üzerine inşa etmektedirler. hatta Türkiye hanefilerinin saptırıcılarından olan İhsan Şenocak, Ebu Hanife’nin “Vasiye” adlı kitabı için “bir akide manifestosu” demektedir. Ebu Hanife’ye nispet edilen bu kitaplar “Fıkhul Ekber”, “Fıkhul Esbat”, “el-Alim vel-Mutealim”, “Vasiye” ve “Osman el-Betti’ye risale” adlı kitaplardır. peki bu kitapların Ebu Hanife’ye nispeti ne kadar doğrudur? gerçekten bu kitapları Ebu Hanife mi telif etmiştir? yoksa kitaplar Ebu Hanife ile bir ilgisi olmayan uydurmalar mıdır? inşaAllah bu yazıda insanlar arasında “Ebu Hanife’nin kitapları” diye bilinen kitapların Ebu Hanife’ye nispetinin sıhhati hakkında sizlere bilgi vereceğim.

Daha fazlasını oku…

Reklamlar
Kategoriler:nasibilerin kaynakları Etiketler:

Ebul Hayr eş-Şafii: “Yezid bir müçtehid imamdır.”

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

nasibilerin kendi kaynaklarından ve kendi alimlerinin dilinden kendi akidelerini ortaya koymaya devam ediyoruz. bu günkü yazıda inşaAllah yine nasibilerin kendi alimlerinden birisinin sözleri ile Ehli Beyt a.s hakkındaki akidelerini paylaşacağız.

Daha fazlasını oku…

sünnilerin selefinin hakikati yalancılık, nasibilik ve kabir yıkmaktır.

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

şüphesiz ki, geçmişten bu güne ve avamından alimine tüm nasibilerin ortak özelliklerinden birisi onların yalan ve iftira ehli bir kavim olmalarıdır. buna en güzel örnek onların her dönemde müslümanlar (şiiler)‘e nispet ettikleri yalanlar ve iftiralardır. bu iftira ve yalanlardan bazılarını İslam (Şia) alimleri yazdıkları kitaplarda, bazıları da İslami (Şii) sitelerde ortaya konulmuştur. inşaAllah bu yazımızda da nasibilerin müslümanlar (şiiler) aleyhindeki yalanlarından birisini sizlerle paylaşacağız.

bu yazıda hakkında bilgi vereceğimiz nasibi yalanı Gaybeti Suğra dönemine aittir. kısacası o dönemin nasibilerinin yani bu günkü nasibilerin seleflerinin müslümanlara (şiilere) nispet ettikleri yalan ve iftirayı sizlere sunacağız.

Daha fazlasını oku…

nasibi alimlerinin sahabeler hakkındaki itirafları

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

müslümanların (şiilerin) sahabe konusundaki tutumu, sahabe olarak bilinen kimseler arasında munafıkların, mürtedlerin ve s. de mevcut olduğu yönündedir. nitekim, her 2 tarafın kaynaklarında yer alan sahih haberlerle öğrendiğimiz tarih de bu yöndedir. bu durum ise nasibilerin sahabe hakkındaki inançlarına taban tabana zıttır. işte bu yüzden nasibiler tüm bu tarihi gerçekleri görmezden gelme yoluna gitmiştirler. bu durum nasibi dünyasında alimden avama her kes arasında yaygınlaşmıştır. öyle ki, bu gün bir nasibiye “sahabeden bazıları şarap içmiştir”, “sahabe arasında bazı munafıklar vardı” veya “bazı sahabeler Nebi s.a.a’den sonra mürted oldular” dediğiniz zaman hemen sizi kafir olmakla suçlarlar. oysa nasibilerin kendi alimlerinden bazıları bile gerçek tarihi itiraf etmeye mecbur kalmıştırlar. bu yazıda inşaAllah bu alimlerden bazılarını sizlerle paylaşacağız.

Daha fazlasını oku…

Kategoriler:nasibilerin imamları Etiketler:

fasık ve alkolik sahabe Velid b. Ukbe

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

nasibilerin sahabe ilan edip imam bildiklerinden birisi de fasıklığı ve alkolikliği ile meşhur olan Velid b. Ukbe’dir. önceki yazılarımızda nasibi kaynaklarından sahih senedlerle Nebi s.a.a’in Velid’in babası Ukbe’ye “senin çocuklarına ateş kefil olacak” dediğini aktarmıştık. bu yazıda ise yine nasibi kaynaklı sahih senedlerle Velid’in fasıklığı ve alkolikliği hakkında bilgi vereceğiz.

Daha fazlasını oku…

nasibi fıkhı Ehli Beyt a.s’ın icmasını hüccet olarak görmüyor.

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

malum olduğu üzere nasibiler sadece Ehli Beyt a.s’ı sevdiklerini idda etmekle yetinmemetke, buna ek olarak kendilerinin Ehli Beyt a.s’a tabii olduklarını; kendilerinin Ehli Beyt a.s’ın sahip olduğu akideye sahip olduklarını ve eğer Ehli Beyt a.s bir şeyi emr ederse onu kabul edeceklerini, hüccet olarak göreceklerini idda etmektedirler. peki aslında nasibi akidesinde bu konuda ne denilmektedir? gerçekte nasibi dini Ehli Beyt imamları a.s’dan her hangi birisinin sözlerini veya Ehli Beyt a.s’ın hakkında görüş birliğinde olduğu bir konuyu hüccet olarak görüyorlar mı? inşaAllah bu yazıda nasibi alimlerinin beyanı ile bu konuda bilgi vereceğiz.

Daha fazlasını oku…

ibni Mesud: “Felak ve Nas sureleri Kur’an’dan değildir.”

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

geçen yazımızda nasibi müfessirlerinden Kurtubi’nin “ibni Mesud muavvazateynin Kur’an sureleri olduğunu inkar etmiştir” sözünü aktarırken bu konunun meşhur olduğunu, konu hakkında nasibi kaynaklarında yeteri kadar bilgi olduğunu söylemiştik. inşaAllah bu yazıda nasibi kaynaklarından belgeli bir şekilde bu rivayetleri paylaşacağız. ama rivayetleri paylaşmadan önce bir daha belirtmek isteriz ki, bunlar kesinlikle ibni Mesud r.a gibi bir sahabeden sadır olacak sözler değildir. tam tersine, bunlar sadece nasibilerin ibni Mesud r.a’a nispet ettiği yalan ve iftiralardır.

Daha fazlasını oku…

Kategoriler:nasibi akidesi Etiketler: